Logo - RefleksJA

RefleksJA


ŻYCIE PEŁNE ZNACZENIA

Psychoterapia i Warsztaty Rozwojowe – pracownia psychologiczna

Wciśnij przycisk aby kontynuować!

„Najmniejsze, ale znaczące rzeczy są warte więcej, niż rzeczy największe, ale pozbawione znaczenia.”

Carl Gustav Jung

INSPIRACJE

INSPIRACJE

Analiza Jungowska


Psychologia Procesu

Głębia

Głębia

Potencjał

Potencjał

Znaczenie

Znaczenie

W naszej pracy skupiamy się na Twoim indywidualnym doświadczeniu. Uważamy, że osobiste wrażenia, myśli i emocje są kluczowym czynnikiem pomagającym zarówno w rozwoju jak i w pokonywaniu życiowych trudności.

Zarówno podczas warsztatów, jak i sesji indywidualnych staramy się dotrzeć do tego co kryje się pod naszymi przeżyciami, oraz doświadczyć ich pełniej. To ważne, ponieważ pomaga lepiej zrozumieć samego siebie, jak również spojrzeć na własną sytuację z bardziej uniwersalnej perspektywy.

Tym właśnie jest dla nas Refleksja – Znaczeniem, które powstaje, gdy uświadamiamy sobie sens osobistego doświadczenia. Nie zawsze jest to szybki proces. Często wymaga wiele pracy – ale jego owocem jest zwiększona ilość świadomości i spełnienia w życiu.

Naszą metodę opieramy na połączeniu psychologii jungowskiej z praktycznym podejściem psychologii zorientowanej na proces.

TWOJE ŻYCIE WEWNĘTRZNE

Życie Wewnętrzne - siedzący rozmyślający człowiek Świat zewnętrzny - co w nim spotykamy

...I TO CO SPOTYKASZ W ŚWIECIE...

...SĄ ZE SOBĄ W CIĄGŁEJ RELACJI...

Świat zewnętrzny - co w nim spotykamy Życie Wewnętrzne - siedzący rozmyślający człowiek

Ten proces

TO TWOJE ŻYCIE

Słońce - Grafika Chmura z której pada deszcz
Radosny, szczęśliwy człowiek z rękami podniesionymi ku górze, kobieta Radosny, szczęśliwy człowiek tańczący z parasolką, kobieta

Czasem ta relacja działa dobrze i czujesz

SZCZĘŚCIE

Słońce - Grafika Chmura z której pada deszcz

A czasem te światy wydają się

NIE DO POGODZENIA

Zmartwiony, załamany, smutny człowiek siedzący na krześle z głową w rękach Zmartwiony, załamany, smutny człowiek siedzący na podłodze z głową w rękach
Kula ziemska zamiast głowy - zapominanie o sobie, życie światem zewnętrznym

Niekórzy przez całe życie próbują

DOPASOWAĆ SIĘ

do zewnętrznego świata
i w ten sposób uzyskać szczęście

ZAPOMINAJĄ JEDNAK O SOBIE

INNI

chcąc pozostać ze sobą w zgodzie

Człowiek na torach - odgradza się od świata, samotnik, wyalienowany

ODGRADZAJĄ SIĘ OD ŚWIATA

i cały czas czują, że czegoś im brakuje


istnieje też

INNA MOŻLIWOŚĆ

RefleksJA

RefleksJA

Życie Wewnętrzne - siedzący rozmyślający człowiek Świat zewnętrzny - co w nim spotykamy

Pracując z

RELACJĄ

pomiędzy Tobą a światem

pomagamy Ci

ZROZUMIEĆ

Twoje wewnętrzne doświadczenie

dzięki czemu uzyskujesz

GŁĘBSZY KONTAKT ZE SOBĄ

odkrywasz to co w Tobie

WYJĄTKOWE

Spirala Junga

i rozpoznajesz szanse
na przekroczenie swoich

OGRANICZEŃ

a w świecie

DOSTRZEGASZ WIĘCEJ

otwierasz się na

NOWE MOŻLIWOŚCI

wpływu i interakcji

TRANSFORMUJESZ

swoje życie

Oko - symbol znaczenia
Symbol potencjału

a w konsekwencji

ŻYJESZ PEŁNIEJ
I W ZGODZIE ZE SOBĄ

TWOJE ŻYCIE WEWNĘTRZNE

Życie Wewnętrzne - siedzący rozmyślający człowiek

...I TO CO SPOTYKASZ W ŚWIECIE...

Świat zewnętrzny - co w nim spotykamy

...SĄ ZE SOBĄ W CIĄGŁEJ RELACJI...

Świat zewnętrzny - co w nim spotykamy Życie Wewnętrzne - siedzący rozmyślający człowiek

Ten proces

TO TWOJE ŻYCIE

Czasem ta relacja działa dobrze i czujesz

SZCZĘŚCIE

Słońce - Grafika Chmura z której pada deszcz
Radosny, szczęśliwy człowiek z rękami podniesionymi ku górze, kobieta Radosny, szczęśliwy człowiek tańczący z parasolką, kobieta

A czasem te światy wydają się

NIE DO POGODZENIA

Słońce - Grafika Chmura z której pada deszcz
Zmartwiony, załamany, smutny człowiek siedzący na krześle z głową w rękach Zmartwiony, załamany, smutny człowiek siedzący na podłodze z głową w rękach

Niekórzy przez całe życie próbują

DOPASOWAĆ SIĘ

do zewnętrznego świata
i w ten sposób uzyskać szczęście

Kula ziemska zamiast głowy - zapominanie o sobie, życie światem zewnętrznym

ZAPOMINAJĄ JEDNAK O SOBIE

INNI

chcąc pozostać ze sobą w zgodzie

Człowiek na torach - odgradza się od świata, samotnik, wyalienowany

ODGRADZAJĄ SIĘ OD ŚWIATA

i cały czas czują, że czegoś im brakuje


istnieje też

INNA MOŻLIWOŚĆ

RefleksJA

RefleksJA

Świat zewnętrzny - co w nim spotykamy Życie Wewnętrzne - siedzący rozmyślający człowiek

Pracując z

RELACJĄ

pomiędzy Tobą a światem

pomagamy Ci

ZROZUMIEĆ

Twoje wewnętrzne doświadczenie

dzięki czemu uzyskujesz

GŁĘBSZY KONTAKT ZE SOBĄ

Spirala Junga

odkrywasz to, co w Tobie

WYJĄTKOWE

i rozpoznajesz szanse
na przekroczenie swoich

OGRANICZEŃ

a w świecie

DOSTRZEGASZ WIĘCEJ

Oko - symbol znaczenia

otwierasz się na

NOWE MOŻLIWOŚCI

wpływu i interakcji

TRANSFORMUJESZ

swoje życie

Symbol potencjału

a w konsekwencji

ŻYJESZ PEŁNIEJ
I W ZGODZIE ZE SOBĄ

Analiza Jungowska

Człowiek - jedna głowa i dwie twarze, labirynt w umyśle

Analiza jungowska (psychoterapia jungowska), stworzona przez Carla Gustava Junga, jednego pionierów psychologii głębi, to przede wszystkim dialog pomiędzy dwójką ludzi – analitykiem i analizowanym. Proces ten ma na celu ułatwienie klientowi odnalezienia własnego źródła uzdrawiania i rozwoju. Dzięki temu dochodzi on do własnych, osobistych odpowiedzi i rozwiązań.

Celem takiej pracy jest uświadomienie tego co nieświadome i tym samym doświadczenie psychicznej pełni. Szczególną rolę odgrywają w tym procesie wewnętrzne konflikty osoby analizowanej, wyrażające się w jej wzajemnie sprzecznych dążeniach, myślach, emocjach i postawach. Na przykład, z jednej strony człowiek przeciwstawia się wzorcom rodzinnym, otoczeniu społecznemu czy kulturze, próbując odnaleźć swoje indywidualne „ja”, a z drugiej – jest kształtowany przez zbiorowości, w jakich żyje. Doświadczanie tego rodzaju przeciwieństw jest w analizie jungowskiej traktowane jako okazja do pogłębienia świadomości na temat siebie i świata – i tym samym jako zaproszenie do dalszego rozwoju.

Psychologia Procesu

Spirala z wody

Psychologia procesu koncentruje się na tym, w jaki sposób odczuwamy siebie i świat wokół nas. Dzięki uważnej obserwacji naszych przeżyć możemy ułatwiać przebieg zachodzących w życiu zmian i odnajdywać twórcze rozwiązania wyzwań, przed jakimi stajemy. W ramach takiego podejścia staramy się przyjrzeć nie tylko temu, co już o sobie wiemy, ale zwracamy także uwagę na trudne emocje, subtelne doświadczenia w naszym ciele, konflikty występujące w naszych relacjach, a nawet na sny. Dzięki temu problemy, choć dalej bolesne, dają nam szansę nauczenia się czegoś nowego i mogą stać się sprzymierzeńcem w rozwoju pełniejszego siebie.

Rozwinięta w metodę psychoterapii w latach 70' przez analityka jungowskiego Arnolda Mindella, Praca z Procesem obejmuje dzisiaj szerokie spektrum zastosowań, od terapii do doradztwa indywidualnego, wsparcia i pomocy dla rodzin.

O NAS

Adam Kościuk

Adam Kościuk

W pracy nad różnymi problemami interesują mnie szczególnie indywidualne przeżycia i perspektywy drugiej osoby. Moim zdaniem to jak myślimy i czujemy pełni kluczową rolę w pokonywaniu życiowych zmartwień. Myślę, że odpowiedzi na nasze trudności znajdują się wewnątrz nas samych. Dlatego staram się dotrzeć do tego, co kryje się w tych przeżyciach oraz pomagam doświadczyć ich pełniej. Uważam, że dzięki pracy terapeutycznej można lepiej zrozumieć siebie i spojrzeć na swoją sytuację z nowej i twórczej perspektywy. Szczególne znaczenie ma dla mnie osobista refleksja, to co powstaje gdy każdy z nas odpowiada sobie na pytanie: „co znaczy dla mnie mój problem?”, oraz „co zamierzam z nim teraz zrobić?”. Nie zawsze to szybkie i łatwe – za to daje dużo spełnienia i satysfakcji. Przynajmniej z mojego doświadczenia.

Kwalifikacje i uprawnienia:
Posiadam uprawnienia psychoterapeuty oraz rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) należącego do Polskiej Rady Psychoterapii do prowadzenia terapii pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces. Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej współpracującego z International Association for Analytical Psychology, zajmującego się międzynarodowym programem kształcenia analityków jungowskich.

Zakres działalności:
Pracuję indywidualnie i z grupami. Prowadzę treningi psychologiczne i zajęcia rozwojowe.

Prywatnie:
W wolnym czasie staram się spędzać dużo czasu w naturze, słuchając różnych odmian muzyki ambientowej i chillout’u. Nigdy nie pogardzę też dobrą książką – szczególnie taką, która dotyczy tematów mitologicznych, świata symboli, czy też odmiennych stanów świadomości.

Karol Domański

Karol Domański

Prowadzę psychoterapię w nurcie psychologii głębi z osobami doświadczającymi trudności w obszarach:

Osobistym:
(przykładowo: stany depresyjne, niska samoocena, nieśmiałość w sytuacjach społecznych); Pracujemy nad pytaniami takimi jak: jak o sobie myślę? jak się określam? jak się czuję, będąc sam/-a ze sobą, a jak wśród ludzi? czego jeszcze o sobie nie wiem? czego w sobie nie lubię, a czego nie rozumiem?

Relacyjnym:
(przykładowo: trudności związane z rozstaniem lub wejściem w związek, konflikty); Pracujemy nad pytaniami takimi jak: jakie są moje związki? czemu nie są takie, jak bym chciał/-a? dlaczego ciągle trafiam na podobne trudności w relacjach?

Zawodowym:
(przykładowo: przepracowanie, brak satysfakcji z wykonywanej pracy); Pracujemy nad pytaniami takimi jak: czego unikam w mojej pracy, a do czego dążę? co dodaje, a co odbiera mi radość i satysfakcję? czemu wchodzę w konflikty?

Rozwojowym:
Pracujemy nad pytaniami takimi jak: czy to, jaki/-a jestem, wynika z tego, jacy byli moi rodzice? jak sam/-a tworzę siebie i własne życie?

Terapia, jaką prowadzę polega nie tylko na doraźnej pomocy drugiej osobie w trudnych sytuacjach życiowych, ale też na odnajdywaniu głębszego sensu i znaczenia w życiu. W procesie tym pomagam jej nawiązać mocny i głęboki kontakt z samym/-ą sobą. Analiza snów i terapeutyczna praca z ich treściami okazują się często doskonałą drogą do tego celu. W pracy terapeutycznej korzystam z psychologii analitycznej zapoczątkowanej przez Carla Gustava Junga.

I also offer psychotherapy in English.

Kwalifikacje i uprawnienia:
– uzyskałem tytuł magistra psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecny Uniwersytet SWPS);
– ukończyłem 2-letni kurs psychologii jungowskiej w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej;
– jako psychoterapeuta pracuję pod stałą superwizją w ramach indywidualnej ścieżki szkoleniowej (obecnie 4 rok szkolenia) w International Association for Analitycal Psychology (IAAP), zajmującego się międzynarodowym programem kształcenia analityków jungowskich.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej.

Prywatnie:
Lubię podróżować i odkrywać, jak zróżnicowana jest natura, której częścią jest człowiek. Uwielbiam odkrywać znaczenie, jakie wnoszą do życia sny, które śnimy; trudności przez które przechodzimy; kryzysy jakie nas spotykają; radości które przeżywamy – wszystko, co może dać nam pełniejsze i głębsze odczucie tego, co to znaczy, że „jesteśmy sobą“. Proces odkrywania własnej natury i oferowania jej światu, który nas otacza, to dla mnie wielkie dzieło, warte całego życia.

Karol Domański

Karol Domański

Prowadzę psychoterapię w nurcie psychologii głębi z osobami doświadczającymi trudności w obszarach:

Osobistym:
(przykładowo: stany depresyjne, niska samoocena, nieśmiałość w sytuacjach społecznych); Pracujemy nad pytaniami takimi jak: jak o sobie myślę? jak się określam? jak się czuję, będąc sam/-a ze sobą, a jak wśród ludzi? czego jeszcze o sobie nie wiem? czego w sobie nie lubię, a czego nie rozumiem?

Relacyjnym:
(przykładowo: trudności związane z rozstaniem lub wejściem w związek, konflikty); Pracujemy nad pytaniami takimi jak: jakie są moje związki? czemu nie są takie, jak bym chciał/-a? dlaczego ciągle trafiam na podobne trudności w relacjach?

Zawodowym:
(przykładowo: przepracowanie, brak satysfakcji z wykonywanej pracy); Pracujemy nad pytaniami takimi jak: czego unikam w mojej pracy, a do czego dążę? co dodaje, a co odbiera mi radość i satysfakcję? czemu wchodzę w konflikty?

Rozwojowym:
Pracujemy nad pytaniami takimi jak: czy to, jaki/-a jestem, wynika z tego, jacy byli moi rodzice? jak sam/-a tworzę siebie i własne życie?

Terapia, jaką prowadzę polega nie tylko na doraźnej pomocy drugiej osobie w trudnych sytuacjach życiowych, ale też na odnajdywaniu głębszego sensu i znaczenia w życiu. W procesie tym pomagam jej nawiązać mocny i głęboki kontakt z samym/-ą sobą. Analiza snów i terapeutyczna praca z ich treściami okazują się często doskonałą drogą do tego celu. W pracy terapeutycznej korzystam z psychologii analitycznej zapoczątkowanej przez Carla Gustava Junga.

I also offer psychotherapy in English.

Kwalifikacje i uprawnienia:
– uzyskałem tytuł magistra psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecny Uniwersytet SWPS);
– ukończyłem 2-letni kurs psychologii jungowskiej w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej;
– jako psychoterapeuta pracuję pod stałą superwizją w ramach indywidualnej ścieżki szkoleniowej (obecnie 4 rok szkolenia) w International Association for Analitycal Psychology (IAAP), zajmującego się międzynarodowym programem kształcenia analityków jungowskich.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej.

Prywatnie:
Lubię podróżować i odkrywać, jak zróżnicowana jest natura, której częścią jest człowiek. Uwielbiam odkrywać znaczenie, jakie wnoszą do życia sny, które śnimy; trudności przez które przechodzimy; kryzysy jakie nas spotykają; radości które przeżywamy – wszystko, co może dać nam pełniejsze i głębsze odczucie tego, co to znaczy, że „jesteśmy sobą“. Proces odkrywania własnej natury i oferowania jej światu, który nas otacza, to dla mnie wielkie dzieło, warte całego życia.

Adam Kościuk

Adam Kościuk

W pracy nad różnymi problemami interesują mnie szczególnie indywidualne przeżycia i perspektywy drugiej osoby. Moim zdaniem to jak myślimy i czujemy pełni kluczową rolę w pokonywaniu życiowych zmartwień. Myślę, że odpowiedzi na nasze trudności znajdują się wewnątrz nas samych. Dlatego staram się dotrzeć do tego, co kryje się w tych przeżyciach oraz pomagam doświadczyć ich pełniej. Uważam, że dzięki pracy terapeutycznej można lepiej zrozumieć siebie i spojrzeć na swoją sytuację z nowej i twórczej perspektywy. Szczególne znaczenie ma dla mnie osobista refleksja, to co powstaje gdy każdy z nas odpowiada sobie na pytanie: „co znaczy dla mnie mój problem?”, oraz „co zamierzam z nim teraz zrobić?”. Nie zawsze to szybkie i łatwe – za to daje dużo spełnienia i satysfakcji. Przynajmniej z mojego doświadczenia.

Kwalifikacje i uprawnienia:
Posiadam uprawnienia psychoterapeuty oraz rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) należącego do Polskiej Rady Psychoterapii do prowadzenia terapii pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces. Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej współpracującego z International Association for Analytical Psychology, zajmującego się międzynarodowym programem kształcenia analityków jungowskich.

Zakres działalności:
Pracuję indywidualnie i z grupami. Prowadzę treningi psychologiczne i zajęcia rozwojowe.

Prywatnie:
W wolnym czasie staram się spędzać dużo czasu w naturze, słuchając różnych odmian muzyki ambientowej i chillout’u. Nigdy nie pogardzę też dobrą książką – szczególnie taką, która dotyczy tematów mitologicznych, świata symboli, czy też odmiennych stanów świadomości.

KONTAKT

ZADZWOŃ LUB NAPISZ:


Mail

Telefon

Dołącz do nas na Facebooku

aby otrzymać najnowsze informacje

KONTAKT

ZADZWOŃ LUB NAPISZ:

Adam Kościuk

Adam Kościuk

Mail

kosciukadam@gmail.com

Telefon

790 004 960

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o mnie więcej.

Karol Domański

Karol Domański

Mail

karol.domanski@refleksja.com

Telefon

506 407 170

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o mnie więcej.

Dołącz do nas na Facebooku

aby otrzymać najnowsze informacje

KONTAKT

ZADZWOŃ LUB NAPISZ:

Karol Domański

Karol Domański

Mail

karol.domanski@refleksja.com

Telefon

506 407 170

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o mnie więcej.

Adam Kościuk

Adam Kościuk

Mail

kosciukadam@gmail.com

Telefon

790 004 960

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o mnie więcej.

Dołącz do nas na Facebooku

aby otrzymać najnowsze informacje

PARTNERZY

Logo - Inspiro Logo - Inspiro