Cień w relacjach

Znajomość własnych mrocznych stron to najlepszy sposób na radzenie sobie z mrokiem innych ludzi. C.G. Jung

Znając swoje Cienie (takie jak: cierpienie, słabości, wrażliwe punkty, pragnienia sprzeczne z naszą codzienną moralnością - wszystko to, do czego trudno nam się publicznie przyznać) jesteśmy w stanie lepiej radzić sobie w relacjach z innymi ludźmi.

Z jednej strony - jesteśmy wtedy bardziej asertywni i nie dajemy się wciągać w toksyczne relacje. Wiemy, co jest naszym Cieniem, a co Cieniem drugiego człowieka. Konflikty wewnętrzne innych ludzi nie "wsysają" nas - możemy na nie patrzeć z dystansu. Ta bardzo ważna umiejętność rozróżniania "tego, co moje" od "tego, co twoje" przydaje się w wielu sytuacjach. Na przykład, znając swoje skłonności do przyjmowania poczucia winy, możemy się zawczasu zreflektować i powiedzieć “stop”, kiedy druga osoba próbuje niesłusznie obarczyć nas odpowiedzialnością za swoje problemy.

Z drugiej strony - jesteśmy w stanie wchodzić w głębsze relacje, ponieważ wzrasta w nas zdolność do empatii. Im lepiej znamy własne Cienie, tym rzadziej uciekamy lękliwie przed cierpieniem innych ludzi. Współodczuwamy z nimi - bo wiemy z własnego doświadczenia, jak potrafi być ciężko i jak pomocna może być w takich chwilach bliskość drugiego człowieka. Znając Cień, poszerzamy swoje pojęcie o tym, co jest ludzkie i w konsekwencji akceptujemy więcej różnorodności. Gdy coś jest “inne”, niekoniecznie musi być dla nas zagrażające. Nie próbujemy na siłę zmienić innych ludzi - zamiast tego towarzyszymy im w ich doświadczeniach.

W ten sposób Cień pomaga nam w autentyczny sposób być jednocześnie blisko samych siebie i blisko świata.

przez Karol Domański

Wróć

comments powered by Disqus