ANIMA-ANIMUS:  MOC RELACJI

Anima Mundi

Otwierając się na drugą płeć,

OTWIERAMY SIĘ NA CAŁY ŚWIAT

Nie poprzez abstrakcje

Ale poprzez

BEZPOŚREDNIE DOŚWIADCZENIE

obecne w naszym ciele, myślach i emocjach.

ZWIĄZKI, MIŁOŚĆ, SEKS, BLISKOŚĆ, SAMOTNOŚĆ,
MĘSKOŚĆ, KOBIECOŚĆ, ZAZDROŚĆ, ZAKOCHANIE

- są bardzo ważne dla każdego z nas.
Wiążą się zarazem z najlepszymi, jak i najgorszymi przeżyciami.
Jakość Twoich związków to jakość Twojego życia.
Warsztaty „Anima-Animus: Moc Relacji” to doskonała okazja do tego, aby rozwinąć dwie najważniejsze relacje w Twoim życiu:

RELACJĘ ZE SOBĄ i RELACJĘ Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM

Podczas warsztatów:

Animus

ROZWIŃ OPIS

Jednymi z najważniejszych obszarów i tematów w życiu człowieka są związki, miłość, przyjaźnie i rodzina. Niewątpliwie dużą rolę odgrywa w nich nasza płeć. Często bardzo różnie rozumiemy, co to znaczy być mężczyzną lub kobietą. Nasz sposób myślenia o tym temacie bierze się między innymi z wzorców i zasad, jakie nabyliśmy we własnej rodzinie i w społeczeństwie. Z tego procesu wychowania czerpiemy również to, jak powinniśmy się zachowywać i jak mamy rozumieć zachowania innych ludzi. Jednocześnie wzorce te – niejako narzucone z zewnątrz – stykają się z naszymi wewnętrznymi przeżyciami i wyobrażeniami o sobie i o płci przeciwnej. Bardzo często taka konfrontacja sprawia, że nasze relacje stają się burzliwe: czujemy intensywne emocje i wpadamy w rozmaite konflikty i kryzysy.

Niektórzy ludzie nieświadomie i bezrefleksyjnie żyją według zewnętrznych wzorców, mówiących im, jak być kobietą lub mężczyzną. Kopiowanie postaci z kolorowych czasopism i sitcomów wydaje się być łatwiejszym rozwiązaniem od wypracowania sobie osobistych poglądów wobec tematu płci. Niestety na dłuższą metę takie rozwiązanie skutkuje ograniczeniem rozwoju swojej osobowości do sztywnych ram stereotypów i uczuciem osamotnienia.

Anima i Animus

Pracując nad Animusem lub Animą – czyli nad naszym wewnętrznym obrazem przeciwnej płci – możemy budować głębsze i bardziej autentyczne relacje: zarówno z samym sobą, jak i z innymi ludźmi. Przykładowo (celowo używamy stereotypu), „mężczyzna-macho”, rozwijając swój pierwiastek kobiecy (Animę), może zacząć trafniej rozpoznawać własne stany emocjonalne i budować trwalsze relacje. Natomiast bardzo delikatna i zależna od innych kobieta, rozwijając potencjał swojego Animusa, może uzyskać większą niezależność w relacjach i zdolność do pełniejszej ekspresji własnych przekonań.

Rozwijając kontakt z męskością i kobiecością w nas samych, wnosimy nową jakość do naszych kontaktów z ludźmi w każdej relacji – w pracy, w rodzinie i w związkach miłosnych. Zwiększamy też swoją świadomość tego, czym jest dla nas płeć przeciwna i jak sami jej doświadczamy. Takie uwolnienie z wąskich ram stereotypów kulturowych umożliwia również spojrzenie świeżym okiem na to, czym jest dla nas prawdziwa bliskość i zaangażowanie w relację, a czym zdrowa autonomia.

Anima i Animus

Zależy nam, by wszystkie osoby zainteresowane naszymi warsztatami mogły w nich uczesniczyć. W związku z tym stwarzamy możliwość uzgodnienia indywidualnej ceny dla studentów i osób w trudnej sytuacji materialnej. Jeżeli jesteś zainteresowany taką możliwością - po prostu napisz do nas.
Gorąco zapraszamy :)

Formularz zgłoszeniowy

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, kontaktuj się z nami telefonicznie (506 407 170) albo mailowo (karol.domanski@refleksja.com)

To dla nas ważne:

Każda zmiana, rozwój i praca nad sobą są procesem długofalowym wymagajacym wiele energii, czasu i wysiłku. Podczas naszych warsztatów dołożymy wszelkich starań, byś doświadczył/-a i dowiedział/-a się jak najwięcej, rozpoczynając te procesy.

Nie jesteśmy natomiast osobami, które obiecują głęboką zmianę osobowości w jeden weekend, jak to często można zaobserwować na ogłoszeniach różnych szkoleń i warsztatów. Dużą wartością jest dla nas uczciwość i rzetelne obchodzenie się z tematami, z jakimi przychodzą do nas ludzie.