ZŁO'TO - OBLICZA CIENIA

“Odkryj, czego człowiek boi się najbardziej,
a dowiesz się, w którą stronę będzie się rozwijał.”

Carl Gustav Jung

“Odkryj, czego człowiek boi się najbardziej, a dowiesz się, w którą stronę będzie się rozwijał.”

Carl Gustav Jung
WĄTPLIWOŚCI, LĘK, BRAK AKCEPTACJI, TRUDNE EMOCJE, KRYZYSY

- to tematy, które każdy z nas napotyka na swojej życiowej drodze...

Są one związane z tym, co w psychologii nazywamy

CIENIEM.

Jeśli chcesz wiedzieć, co można z nimi zrobić, aby wzbogacić swoje życie...

- te warsztaty mogą Cię zainteresować.

Podczas warsztatów:

A co najważniejsze:

Odkryjesz, że w krainie Cienia znajduje się

ZŁO’TO

Czyli jego pozytywne tendencje, które pozwolą Ci na wykorzystanie ogromu

ENERGII I KREATYWNOŚCI

jaką tłumiłeś/-aś.

Cień, ego i persona

“Poznaj samego siebie” - to znana maksyma, którą wyryto na murach delfickiej świątyni Apolla. Jednak co to znaczy? Na ogół utożsamiamy się z naszymi “najlepszymi” cechami. Często kryteria określające to, co jest “najlepsze” i “najgorsze” czerpiemy nie z siebie, a z otoczenia, w jakim żyjemy. Od urodzenia są nam wbijane do głowy wartości i normy, których musimy przestrzegać. Mogą być to cechy takie jak “piękny”, “zdrowa”, “bogaty”, “uśmiechnięta”, “aktywny”, “skuteczna”, itd. Pokazują nam one obraz “Ja idealnego”, do którego trzeba i warto dążyć - w przeciwnym wypadku nie nauczymy się sprawnie funkcjonować we współczesnym świecie. Ma to jednak drugą stronę medalu i wiąże się z odrzuceniem ich przeciwieństw, które uważamy za “złe”, “brudne”, “szalone”, czy “nietaktowne”. Najczęściej też pozbywamy się ich w dobrej intencji.

Przykładowo, empatyczna i wrażliwa osoba, troszcząc się o komfort i dobre samopoczucie innych może odrzucić to, co uważa w sobie za agresywne, zapominając o zdrowej asertywności.

Innym przykładem może być wywyższanie ponad wszystko wartości siły i sukcesów, co sprawia, że wypieramy doświadczanie własnej wrażliwości. Skutkiem tego jest kurczowe podtrzymywanie iluzji o własnej sile ze strachu przed spojrzeniem na własne słabości.

W ten sposób odcinamy się od pełni naszych możliwości - część nas wysuwamy na front, tworząc maskę społeczną - “Personę”, a o reszcie chcemy zapomnieć i tworzymy tzw. “Cień”.

Wiele ścieżek rozwoju osobistego nakłania do tego, abyś rozstał/-a się ze swoimi słabościami. Niestety bardzo rzadko oferują zdrową drogę, która mogłaby prowadzić do tego celu. Proponując uświęcone przez siebie wartości jako jedyne słuszne, skłaniają do tworzenia ogromnego Cienia i odrzucenia dużej ilości istotnych doświadczeń.

Z naszej perspektywy ciekawiej wygląda zintegrowane podejście, które dostrzega wartość w “jasnej” i “ciemnej” stronie Twojej osobowości. Na warsztatach będziesz miał/-a okazję poznać sposób myślenia oparty na paradoksie, pozwalający na czerpanie tego, co najlepsze z obydwu światów.

Poza osobistymi wyzwaniami i problemami, jakie niosą ze sobą trudne emocje i kryzysy znajduje sie też uniwersalny wymiar Cienia - niełatwe lekcje, na które prędzej czy później natrafiają wszyscy ludzie na drodze przez życie. Podczas naszych warsztatów przyjrzymy się więc także archetypowym obliczom Cienia, takim jak:

PRZECIWNIK
Archetyp Przeciwnika
KALEKA
Archetyp Kaleki
NĘDZARZ
Archetyp Nędzarza

NAJEDŹ KURSOREM NA IKONY

... czyli ten, który umożliwia nam konfrontację z tym, co złe i niewłaściwie w naszym świecie, motywuje do podejmowania decyzji i wyodrębnienia swojego “Ja”.

... uświadamiający nam nasze rany i ograniczenia, pokazując ich rolę i znaczenie w kontakcie z innymi ludźmi i ocenie własnej osoby.

... pokazuje nam rzeczywistość pozbawioną społecznych masek, dzięki czemu spoglądamy głębiej we własną Naturę, a także uczymy się umiejętności akceptacji i wybaczania.

PRZECIWNIK
Archetyp Przeciwnika

... czyli ten, który umożliwia nam konfrontację z tym, co złe i niewłaściwie w naszym świecie, motywuje do podejmowania decyzji i wyodrębnienia swojego “Ja”.

KALEKA
Archetyp Kaleki

... uświadamiający nam nasze rany i ograniczenia, pokazując ich rolę i znaczenie w kontakcie z innymi ludźmi i ocenie własnej osoby.

NĘDZARZ
Archetyp Przeciwnika

... pokazuje nam rzeczywistość pozbawioną społecznych masek, dzięki czemu spoglądamy głębiej we własną Naturę, a także uczymy się umiejętności akceptacji i wybaczania.

Nasze warsztaty składają się z zajęć weekendowych oraz połączonego z nimi cyklu spotkań w czwartkowe popołudnia w godzinach 19.10 - 21.30. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do kompleksowej i systematycznej pracy z zagadnieniem Cienia, tak abyśmy wszyscy skorzystali jak najwięcej z pracy nad sobą.

Tematy spotkań popołudniowych:

Koszt uczestnictwa dotyczy całości zajęć - obejmuje zarówno zajęcia weekendowe i popołudniowe. Nie przewidujemy możliwości uczestnictwa jedynie w części spotkań.

Kiedy i gdzie?


Zależy nam, by wszystkie osoby zainteresowane naszymi warsztatami mogły w nich uczesniczyć. W związku z tym stwarzamy możliwość uzgodnienia indywidualnej ceny dla studentów i osób w trudnej sytuacji materialnej. Jeżeli jesteś zainteresowany taką możliwością - po prostu napisz do nas.
Gorąco zapraszamy :)

Formularz zgłoszeniowy

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, kontaktuj się z nami telefonicznie (506 407 170) albo mailowo (karol.domanski@refleksja.com)

To dla nas ważne:

Każda zmiana, rozwój i praca nad sobą są procesem długofalowym wymagajacym wiele energii, czasu i wysiłku. Podczas naszych warsztatów dołożymy wszelkich starań, byś doświadczył/-a i dowiedział/-a się jak najwięcej, rozpoczynając te procesy.

Nie jesteśmy natomiast osobami, które obiecują głęboką zmianę osobowości w jeden weekend, jak to często można zaobserwować na ogłoszeniach różnych szkoleń i warsztatów. Dużą wartością jest dla nas uczciwość i rzetelne obchodzenie się z tematami, z jakimi przychodzą do nas ludzie.

Odwiedź również
stronę wydarzenia na Facebooku

aby dowiedzieć się więcej o warsztatach.