ARCHETYPOWY CYKL ŻYCIA

Co to za zwierzę, które rano chodzi na czterech nogach, w południe na dwóch, a wieczorem na trzech?

Zagadka Sfinksa

Co to za zwierzę, które rano chodzi na czterech nogach, w południe na dwóch, a wieczorem na trzech?

Każdy z nas ma swoją unikalną historię. A jednak nasze losy i życiowe doświadczenia są do siebie czasem podobne – ponieważ zawierają one elementy uniwersalne dla każdego człowieka, czyli archetypy. Każdy z nich ma swoją własną dynamikę i kryje w sobie skarby oraz wyzwania rozwojowe.

ARCHETYPOWY CYKL ŻYCIA

to warsztaty skierowane do osób, które chciałyby spojrzeć na życie z szerszej i głębokiej perspektywy, poszukując odpowiedzi na pytania, takie jak: gdzie jestem w moim życiu? jak się tu znalazłem/-am? dokąd zmierzam? jakie ma to dla mnie znaczenie?

Podczas warsztatów:

Archetypowy Cykl życia

Dziecko, Puer, Dorosły, Seneks – 4 etapy życia i 4 archetypowe obrazy, z którymi konfrontujemy się w naszym życiu. Każdy z nich stanowi odrębny świat przeżyć, każdy ma swój własny charakter i wywiera na nas unikalny wpływ. Z każdym z nich nawiązujemy odrębną relację – wewnątrz nas i w relacjach w otaczającym nas świecie. Wszystkie towarzyszą nam w trakcie całego naszego życia.

Zanim zaczniemy świadomie pracować z archetypami, to, jaki mamy kontakt z każdym z nich, w dużej mierze zależy od otoczenia, w jakim żyjemy.

Przykładowo, w kulturze, w której promowane są głównie wartości Puera, takie jak: niezależność, witalność, pasja, zmysłowość i intensywność przeżyć – mało jest miejsca na pozostałe archetypy i doświadczenia z nimi związane. Ludzie, którzy potrzebują beztroski dziecka, stabilności dorosłego czy zdystansowanej perspektywy starca, mogą czuć się zagubieni wśród otaczających ich wzorców kulturowych, do których nie pasują.

Archetypowy Cykl Życia

Inni mogą być opętani przez młodzieńczego ducha i tym samym odcinać się od potencjału i pełni, do której mógłby ich poprowadzić kontakt z pozostałymi archetypami. Nie chcą dorosnąć, nie podejmują zobowiązań i niekiedy kompulsywnie balansują na granicy życia i śmierci, próbując utwierdzić się w przekonaniu, że zwiastun końca – Seneks – jeszcze ich nie dopadł.

Z drugiej strony ludzie, którzy w wyniku swojej historii rodzinnej czy pod wpływem presji od strony rodziców musieli bardzo szybko dorosnąć, zagubili gdzieś po drodze bezgranicznie rajski świat dziecka i ognisty indywidualizm młodzieńca, które są tak bardzo potrzebne w procesie rozwojowym.

DZIECKO
Archetyp Dziecka
PUER
Archetyp Puera
DOROSŁY
Archetyp Dorosłego
SENEKS
Archetyp Seneksa

NAJEDŹ KURSOREM NA IKONY

Obrazuje to, co w naszym życiu boskie i przyjemne. Łączy nas ze światem wyobraźni i nieświadomości. Zwraca nam uwagę na doświadczenie zagrożenia i porzucenia.

Wskazuje na poczucie osobistego sensu i znaczenia w życiu. Podkreśla znaczenie indywidualności i różnorodności. Jego zagrożeniem jest pycha i autodestrukcja.

Niczym król, tworzy normy i zasady. Uczy nas wartości, pracowitości, ograniczeń i cierpliwości. Może sprawić, że ulegniemy inflacji i skostnieniu.

Stary, mądry, doświadczony człowiek, konfrontujący nas z przemijaniem i odchodzeniem. Daje nam umiejętność rozpoznania tego, co w życiu niesie ze sobą prawdziwą wartość.

DZIECKO
Archetyp Dziecka

Obrazuje to, co w naszym życiu boskie i przyjemne. Łączy nas ze światem wyobraźni i nieświadomości. Zwraca nam uwagę na doświadczenie zagrożenia i porzucenia.

PUER
Archetyp Puera

Wskazuje na poczucie osobistego sensu i znaczenia w życiu. Podkreśla znaczenie indywidualności i różnorodności. Jego zagrożeniem jest pycha i autodestrukcja.

DOROSŁY
Archetyp Dorosłego

Niczym król, tworzy normy i zasady. Uczy nas wartości, pracowitości, ograniczeń i cierpliwości. Może sprawić, że ulegniemy inflacji i skostnieniu.

SENEKS
Archetyp Seneksa

Stary, mądry, doświadczony człowiek, konfrontujący nas z przemijaniem i odchodzeniem. Daje nam umiejętność rozpoznania tego, co w życiu niesie ze sobą prawdziwą wartość.

Warsztaty oparliśmy między innymi na pracach C.G. Junga oraz na książce analityka jungowskiego Erela Shalita pt. "Cykl życia", którą przetłumaczyliśmy na język polski.

Obejrzyj materiały filmowe, by dowiedzieć się więcej:

Kiedy i gdzie?


Zależy nam, by wszystkie osoby zainteresowane naszymi warsztatami mogły w nich uczesniczyć. W związku z tym stwarzamy możliwość uzgodnienia indywidualnej ceny dla studentów i osób w trudnej sytuacji materialnej. Jeżeli jesteś zainteresowany taką możliwością - po prostu napisz do nas.
Gorąco zapraszamy :)

Formularz zgłoszeniowy

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, kontaktuj się z nami telefonicznie (790 004 960) albo mailowo (kosciukadam@gmail.com)

To dla nas ważne:

Każda zmiana, rozwój i praca nad sobą są procesem długofalowym wymagajacym wiele energii, czasu i wysiłku. Podczas naszych warsztatów dołożymy wszelkich starań, byś doświadczył/-a i dowiedział/-a się jak najwięcej, rozpoczynając te procesy.

Nie jesteśmy natomiast osobami, które obiecują głęboką zmianę osobowości w jeden weekend, jak to często można zaobserwować na ogłoszeniach różnych szkoleń i warsztatów. Dużą wartością jest dla nas uczciwość i rzetelne obchodzenie się z tematami, z jakimi przychodzą do nas ludzie.